|

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan SAPWeb boleh dibuat melalui Portal Helpdesk UM (https://helpdesk.um.edu.my)

Manual Pengguna Portal Helpdesk UM adalah seperti di bawah ini.