Umum

Apakah jenis dan versi minimum Web Browser yang diperlukan untuk menggunakan platform baharu ini?
Pengguna dinasihatkan menggunakan Web Browser versi yang terkini. Pengguna boleh menggunakan pelbagai jenis Web Browser seperti Chrome dan Microsoft Edge.
Siapakah yang saya perlu rujuk untuk mendapatkan bantuan tentang platform baharu ini?
Bagi mendapatkan bantuan tentang sistem SAPWEB, pengguna boleh log pertanyaan melalui sistem Helpdesk (https://helpdesk.um.edu.my)