User Image

STAF

Bagi staf yang boleh akses Portal UM.
MULAI MEI 2015 SAP WEB
Log Masuk
SEBELUM MEI 2015 SAGA WEB
Log Masuk

EXTERNAL

Bagi staf yang tidak boleh akses Portal UM.
MULAI MEI 2015 SAP WEB
Log Masuk
SEBELUM MEI 2015 SAGA WEB
Log Masuk

NOTIS PENTING !

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT BANK BAGI TUJUAN BAYARAN

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Bank kini telah mengaktifkan semakan dua penjuru iaitu nombor akaun dan nombor kad pengenalan/pasport (terkini) bagi semua pembayaran melalui pindahan elektronik (Electronic Fund Transfer (EFT)).

Oleh itu mohon kerjasama semua untuk menyemak maklumat masing-masing dan mengambil tindakan samada di bank ataupun di Bahagian Sumber Manusia (BSM) untuk memastikan keselarasan maklumat seperti yang tertera di dalam slip gaji tuan/puan dengan bank masing-masing. Tindakan ini adalah penting bagi mengelakkan kegagalan pihak bank memproses bayaran ke dalam akaun tuan/puan.

Maklumat yang perlu disemak adalah seperti berikut:

  • Nombor akaun bank; dan
  • Nombor kad pengenalan/passport (terkini).

Sekiranya terdapat perubahan maklumat, sila berhubung dengan Seksyen Perjawatan dan Penggajian, Bahagian Sumber Manusia (BSM), Jabatan Pendaftar atau pihak bank tuan/puan untuk kemaskini rekod. Kerjasama pihak tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.


Terima kasih.

Hubungi Kami!


Sebarang masalah berkaitan dengan Sistem, sila log aduan anda di dalam sistem UM Helpdesk seperti berikut : Sistem Helpdesk Universiti Malaya : Sistem Helpdesk
Bagi urusan teknikal Bahagian Kewangan (Bendahari), sila hubungi En. Khaizul Yusak di talian seperti berikut : Telefon : 03 - 7967 7819 | Emel : khaizul[at]um[dot]edu[dot]my